ข้าพเจ้า นางสาวยุพิน พาลี ผู้ปฎิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานดังนี้

       วันที่12 ตุลาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นที่และทำแบบสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล / พัฒนาชุมชน / รพ.สต  และลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเรื่องการเป็นอยู่ช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19 และสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

       วันที่18 ตุลาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นทีาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแจกไข่ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และได้สาธิตการทำแยมมันเบอร์รี่ให้แก่ชาวบ้านได้ดู เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาและทำเป็นอาชีพได้ นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้นำของว่าง คือ ขนมปังทาแยมมันเบอร์รี่ มอบให้กับผู้ที่กักตัว เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกภาคอีกด้วย โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม หมู่บ้านในการจัดหาอุปกรณ์วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ 

สุดท้ายนี้ทางทีมงานหนองบัวหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีประโยชน์แก่ชาวบ้านหนองบัวไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู