ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายฆัสรา  ชำนาญชัยศรี 

    จากการลงพื้นที่แต่ละครั้ง ทำให้กลุ่มผู้ลงพื้นที่เล็งเห็นสิ่งที่สำคัญต่อชาวบ้าน คือ ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต่างๆถือว่าเป็นแหล่งทำเงินที่สำคัญของชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือน หลังจากที่เก็บเกี่ยวก็จะมีการค้าขายไปยังพ่อค้าคนกลางหรือนำมาค้าขายในตลาดด้วยตนเอง 

    ผลมัลเบอรี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางตำบลหนองบัวมีการค้าขายกันตลอดทั้งปี ส่งขายทั้งผลสดและตากแห้งไปยังอำเภอข้างเคียง และเป็นผลไม้เศรษฐกิจประจำท้องถิ่นอีกอย่าง เพราะทางกลุ่ม O-top นวัตวิถี ได้นำมัลเบอรี่มาพัฒนาแปรรูปในทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ไวน์ ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น น้ำ สูบ่ ทั้งนี้สามารถทำกำไรให้กับชาวบ้านเพิ่มได้ส่วนหนึ่ง

   ทางกลุ่มผู้ลงพื้นที่จึงเล็งเห็นว่ามัลเบอรี่เป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาในรูปแบบต่างๆได้ จึงมีการระดมความคิดในการพัฒนาผลผลิตและแพ็คเกจที่สวยงามเพื่อเพิ่มความหน้าสนใจต่อกลุ่มผู้บริโภค 

อื่นๆ

เมนู