ข้าพเจ้า นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองบัว เรื่อง การทำสบู่สมุนไพรจากผลผลิตทางการเกษตรของตำบลหนองบัว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน มีการสอน อธิบายวิธีการทำอย่างละเอียด และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำด้วย เมื่อทำเสร็จแล้วชาวบ้านที่เข้าอบรมจะได้รับสบู่ที่ตนเองทำกลับไปทดลองใช้

การทำสบู่นั้นสามารถทำได้เองที่บ้าน โดยสามารถดัดแปลงใช้วัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติภายในชุมชนได้  ซึ่งในตำบลหนองบัวมีการปลูกมัลเบอร์รี่กันมากมาย จึงนำผลมัลเบอร์รี่ที่มีอยู่มากในชุมชนมาทำเป็นสบู่ เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตที่มีในชุมชน

ส่วนผสมในการทำสบู่จากมัลเบอร์รี่ มีดังนี้

  1. ผลมัลเบอร์รี่ หรือผลไม้อื่นๆที่มีในชุมชน
  2. เบสสบู่
  3. สารสกัดว่านหางจระเข้
  4. น้ำมันเบาบับ หรือน้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว
  5. น้ำหอมกลิ่นตามต้องการ หรือไม่ใส่ก็ได้
  6. น้ำกลั่น หรือน้ำสะอาด

อื่นๆ

เมนู