ดิฉัน นางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์

ประเภท นักศึกษา

พื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้มีการเสนอให้พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆเผื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงและได้ผลักดันให้คนในพื้นที่มีกิจกรรมทำร่วมกันส่งเสริมในหลายๆด้าน ซึ่งช่วงนี้ทุกๆคนพบเจอวิกฤต โควิด19ระบาดอย่างหนักซึ่งอาจทำให้กระทบกับการสร้างรายได้ในบางครอบครัวและทางเราอยากจะขอช่วยให้ทุกๆคนในชุมชนได้มีรายได้และผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ

ในการประชุมกับทีมงานของเราผ่าน Google meet เพื่อรักษาระยะห่างป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโควิด19

ซึ่งทางเราได้ประชุมกันในเรื่องของการผลิตโลโก้สินค้าที่ได้แปรรูปจากผลไม้หรือผลิตผลทางชุมชนเพื่อให้เป็นจุดที่น่าสนใจและมีผู้คนเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะ และได้ออกแบบโลโก้ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมัลเบอร์รี่เช่น ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น สบู่ เป็นต้นค่ะ

อื่นๆ

เมนู