ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนธันวาคมนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำอาหารประจำตำบลสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีจิ้งหรีดเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งจิ้งหรีดนั้นเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านในตำบลหนองบัวเพาะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและนำไปต่อยอดต่อไป

                                                     

 

ในกิจกรรมนี้ได้มีการเชิญเชฟมงคล สืบวัน  เป็นเชฟชุมชนจากบ้านโคกเมือง มาให้ความรู้ในการแปรรูปอาหาร และการนำจิ้งหรีดไปประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเมนูที่เชฟเพ็งนำเสนอ คือ จิ้งหรีดคั่วสมุนไพร ก้อยจิ้งหรีด และจิ้งหรีดทอด นอกจากนั้นเชฟยังให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารที่ไม่ใช่แม้กระทั่งจิ้งหรีดรวมถึงยังแนะนำการหาจุดเด่นของอาหารในชุมชนอีกด้วยเพื่อเป็นแนวทางการยกระดับอาหารพื้นถิ่นในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำต่อไป

                             

 

                             

 

 

 

อื่นๆ

เมนู