ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มMS05จากการประชุมออนไลน์ได้มีการวางแผนให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามU2T-SROI จากกลุ่มเป้าหมายภายในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในวันที่9 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามแผนการประชุม ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ

วัดโคกกลาง ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ

 

อื่นๆ

เมนู