มัลเบอร์รี่ หรือลูกหม่อน เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านใน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้มีการเพาะปลูกกันเป็นจำนวนมากพนักงานจำนวนเงินและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจนได้ขึ้นชื่อเป็นสินค้าโอท๊อป ประจำตำบล โดยสินค้าที่ขึ้นชื่อประจำตำบลนั้นมี ไวน์ มัลเบอร์รี่ และข้าวแต๋นที่ทำจากมัลเบอร์รี่ เป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการและคณะอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของมัลเบอร์รี่จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาสินค้า โดยทางกลุ่มได้มีการลงพื้นที่นำความรู้ด้านการผลิตและ เทคนิคการทำสบู่จากมัลเบอร์รี่ และในเดือนนี้ ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เวลาเข้าพบกลับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และนำเสนอรูปแบบการออกแบบโลโก้อย่างคร่าวๆก่อนที่จะนำมาใช้บนโลโก้สบู่ที่ทางกลุ่มชาวบ้านได้มีการสานต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู