1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาในการส่งมอบอาหารให้กับชุมชนและส่งเสริมความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อโดยการดูแลสุขภาพคนในตำบลหนองบัว

ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาในการส่งมอบอาหารให้กับชุมชนและส่งเสริมความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อโดยการดูแลสุขภาพคนในตำบลหนองบัว

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนโดยในเดือนนี้เราได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นหลายอย่างมีดังนี้ กิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องบริโภคให้กับชาวบ้านในตำบลหนองบัวซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการนั้นชาวบ้านได้มีการนำเสนอ ความช่วยเหลือในด้านอาหารทางกลุ่ม ms-05ของเราจึงได้มีการระดมความคิดเห็นเสนอมอบไข่ไก่ให้กับชาวบ้านครอบครัวละ 1 แผง

และนอกจากนั้นมีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาพตามนโยบาย6 อ.สำหรับการหนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบลหนองบัวเพื่อออกกำลังกายในเชิงกายภาพร่างกายของหลักสูตร ครูสอนโยคะ

และกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสมาชิกชุมชนทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ตำบลหนองบัวได้มีการนำผู้ชำนาญการในการทำแยมจากมัลเบอร์รี่มาสอนวิธีการทำให้กับชาวบ้านในตำบลหนองบัวร่วมกับคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุดิบในการทำแยมมัลเบอร์รี่
ลูกมัลเบอร์รี่แช่แข็ง
น้ำตาลทรายขาว
แป้งข้าวโพด
เจลาติน
เกลือ
น้ำเปล่า

และทั้งหมดนี้จึงขอขอบคุณคณะ ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่ม อสม ที่มอบสถานที่ในการอบรมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู