นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำอาหารประจำตำบล โดยมีจิ้งหรีดเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งจิ้งหรีดนั้นเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านในตำบลหนองบัวเพาะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
ในกิจกรรมนี้ได้มีการเชิญเชฟมงคล สืบวัน หรือเชฟเพ็ง เป็นเชฟชุมชนจากบ้านโคกเมือง มาให้ความรู้ในการแปรรูปอาหาร และการนำจิ้งหรีดไปประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเมนูที่เชฟเพ็งนำเสนอ คือ จิ้งหรีดคั่วสมุนไพร ก้อยจิ้งหรีด และจิ้งหรีดทอด

อื่นๆ

เมนู