ข้าพเจ้า นางสาวยุพิน พาลี ผู้ปฎิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในการลงพื้นที่ประจำเดือน พฤศจิกายน ทางทีมงานตำบลหนองบัวได้จัดกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ระบาดและได้สาธิตการทำแยมจากมัลเบอรี่ ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจได้ศึกษาดู เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มเติม  และได้ให้ชาวบ้านได้ลงมือปฎิบัติด้วยตัวเองด้วย 

 

 

นอกจากนี้ยังได้ทำขนมปังทาแยมเป็นของว่างแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านได้รับประทานอีกด้วย และได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ปฎิบัตงานในสถานที่ต่างๆ ที่ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผูู้ติดเชื้อโควิด-19 

อื่นๆ

เมนู