ข้าพเจ้า นางสาว ยุพิน พาลี ผู้ปฎิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

จากการประสานงานในเดือนกันยายนนี้  ทางทีมงานตำบลหนองบัว ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำโลโก้ผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้น่าซื้อและน่าใช้มากยิ่งขึ้น

และเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน และขยายรายได้ให้มากยิ่งขึ้น

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านทางโปรแกรม google meet  เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19 ทำให้การทำงาน การลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างยากลำบาก ทั้งนี้ได้ร่วมกันประชุมและหารือกับทางอาจารย์ผู้ควบคุมการทำงานด้วย เพื่อให้ได้เสนอการออกแบบที่หลากหลายกันออกไป

 

 

อื่นๆ

เมนู