ข้าพเจ้า  นางสาวรัตนา  สีลาพล  ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในช่วงเดือนพฤษจิกายนนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมประจำเดือนคือ กิจกรรมทำแยมมัลเบอร์รี่และกิจกรรมแจกใข่ช่วยโควิด  ในการทำแยมบัลเบอร์รี่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำผลมัลเบอร์รี่มาจากผลผลิตของชาวบ้านที่ได้ปลูกไว้ ในการทำแยมและอบรมทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมและคัดกรองตามมาตรการของทางสาธารณสุขเป็นอย่างดีค่ะ

 

 

 

 

หลังจากที่ทำแยมเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีการแจกให้ชาวบ้านและแจกให้สถานที่กักตัวและสถานที่ต่างๆในตำบลหนองบัว   หลังจากนั้นก็ได้ทำการแจกไข่ไก่ให้ชาวบ้านตำบลหนองบัวเพื่อช่วยบรรเทา และเพื่อใช้ประกอบอาหาร ในระหว่างที่ทำการจัดอบรมก็ได้มีการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายในตอนเช้านำทีมโดยคณะอาจารย์และทีมวิทยากรค่ะ  ทางทีมผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังว่าทุกๆกิจกรรมจำทำให้ชาวบ้านมีความรู้และนำไปต่อยอดรายได้ให้เพิ่มมากขึ้้นค่ะ

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู