1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. MS05 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS05 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวรัตนา  สีลาพล ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่แจกไข่ให้กับชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงสถานการณ์ covid-19 ที่กำลังระบาดหนักในตอนนี้ และเมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มได้ลงพื้นที่ตำบลหนองบัวเพื่อทดลองแปรรูปสบู่จากมัลเบอรี่ร่วมกับชาวตำบลหนองบัว ในการลงพื้นที่นั้นได้มีการป้องกัน covid-19 ตามมาตราการที่ทางสาธารณสุขกำหนดโดยมีการวัดอุณฆภูมิและล้างเจลแฮลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านก่อนที่จะให้เข้าไปในสถานที่ทำการแปรรูปและได้มีการจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างตามสมควรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

ในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้นทางทีมงานได้ให้ชาวบ้านได้ร่วมลงมือทำด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนำไปต่อยอดในการหารายได้เสริม เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้แจกสบู่แปรรูปให้ชาวบ้านไปทดลองใช้ที่บ้านด้วยค่ะ สบู่แปรรูปจากมัลเบอรี่เป็นสบู่ที่ไม่มีสารอันตรายเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยและทางคณะผู้ปฎิบัติงานหวังว่าการแปรรูปสบู๋ในครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านอย่างแน่นอนค่ะ

ไฟล์วีดีโอตำบล

อื่นๆ

เมนู