ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวภิชญาพร สายบุตร

         จากการลงพื้นที่วันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์และวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่โดยใช้ผลผลิตภายในชุมชนหนองบัว

 

 

 

 

   

          วิทยากรได้อธิบายวิธีการทำสบู่และบอกข้อดีของการทำสบู่ใช้เอง สบู่ที่เราทำใช้เองปลอดภัยจากกสารเคมีเพราะเราทำมาจากพืชผลในชุมชนและยังสามารถนำไปวางจำหน่ายเป็นสินค้าประจำหมู่บ้านได้ด้วย โดยใช้ลูกมัลเบอรี่ในการทำและให้ตัวแทนภายในชุมชนหนองบัวได้มีส่วนร่วมในการทำสบู่อีกด้วย ได้ลงมือปฏิบัติทำสบู่ด้วยตนเองมันไม่ได้ยากเลยถ้าเรารู้วิธีการทำ และยังสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย เรายังสามารถหานำพืชผลภายในชุมชนอย่างอื่นมาทำสบู่อีกก็ได้ พืชแต่ล่ะชนิดก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ต้องขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สบู่ให้กับคนในชุมชนหนองบัว

อื่นๆ

เมนู