ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายฆัสรา  ชำนาญชัยศรี

ในช่วงปลายเดือนเมษายน มีการประกาศล๊อคพื้นที่บางพื้นที่ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อCovid19 ในหลายๆพื้นที่ของไทย บางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนจึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่ทำให้การทำงานล่าช้าเพราะจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิต ประชากร หรือการค้าขาย ต้องหยุดชะงักเพราะไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้

กลุ่มผู้ลงพื้นที่จึงมีการจัดประชุมระดมความคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เจลแอลกอฮอล์ สวมแมสปิดปากทุกครั้งเวลาออกพื้นที่ แต่เนื่องจากชาวบ้านก็กลัวเรา เราเองก็กลัวชาวบ้านเช่นกัน จึงมีการปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านได้มีข้อสรุปว่า ให้ทางกลุ่มผู้ลงพื้นที่ยกเลิกการลงพื้นที่ในบริเวณตำบลหนองบัวทั้งหมด รอทางส่วนกลางประกาศหาวิธีการแก้ไขก่อนเพื่อให้สถานการณ์เบาลงแล้วจึงกลับมาลงพื้นที่อีกครั้ง จึงทำให้เกือบทั้งเดือนพฤษภาคมไม่สามารถลงพื้นที่ได้

จนกระทั่งในช่วงวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2564 ทางจังหวัดบุรีรัมย์ มีการประกาศให้ผู้ที่สนใจรับวัคซีนเดินทางเข้ามารับวัคซีนได้ด้วยตนเองที่สนามแข่ง ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จึงทำให้ข้าพเจ้าได้รับวัคซีนเข็มแรก ทำให้สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและมีความมั่นใจมากขึ้นในทุกครั้งที่ลงพื้นที่ และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ก็ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ครบตามกำหนดที่รัฐบาลรับรอง ส่วนตัวไม่มีอาการข้างเคียงเพราะมีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี นอนพักผ่อน ดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อควบคุมความดันเลือดให้คงที่ เพราะต้องให้เวลาค่อนข้างนานในการรอคิวเพื่อรับวัคซีน ซีโนแวค ร่วมกัน ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ

 

อื่นๆ

เมนู