MS05 ออกแบบโลโก้และลงพื้นที่ช่วยเหลือศูนย์กักกันผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดย นายฆัสรา  ชำนาญชัยศรี

จากการผลิตสบู่จากผลมัลเบอรี่ ทางกลุ่มผู้ลงพื้นที่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำผลมัลเบอรี่มาแปรรูปเพิ่มเติม เช่น สบู่เหลว แยม เป็นต้น จึงได้มีการจัดประชุมปรึกษาแนวทางการออกแบบโลโก้

 

การออกแบบโลโก้เป็นการทำงานที่ยากขึ้นเนื่องจากทีมงานไม่สามารถนัดหรือจัดประชุมกันได้ จึงมีการออกแบบอย่างคร่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของโลโก้จนกว่าจะได้ข้อสรุปและตกลงร่วมกันว่าจะใช้ตัวไหนเป็นโลโก้ของแต่ละผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ลงพื้นที่ได้สำรวจและช่วยเหลือพร้อมกับมอบอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยในที่กักกันและส่งมอบกำลังใจในการทำงานที่แต่ละท่านได้เสียสละและแรงกายมาทำงานในพื้นที่เสี่ยง ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ

อื่นๆ

เมนู