วันที่ 2 เมษายน 2564 นายฆัสรา  ชำนาญชัยศรี ได้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มีแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงวิสาหกิจชุมชน ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การทำเครื่องจักสาน ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล พืชผักผลไม้ และโฮมสเตย์ ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน ที่นำความสามารถของตนเองมาพัฒนาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนและพัฒนาให้ชุมชนของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงการเกษตรซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งขาประจำและขาจร ได้แวะเวียนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจที่ โฮมสเตย์ภายในหมู่บ้าน ซึ่งก็เป็นบ้านของชาวบ้านภายในชุมชนร่วมกันอาศัยกันอย่างครอบครัว

ตำบลหนองบัวแห่งนี้หากมาเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต ต่างๆมากมายจากชาวบ้าน รวมไปถึงวิธีการแปรรูปผลผลิตจากมัลเบอร์รี่ ทั้ง ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น แยม และอื่นๆอีกมากมายจากมัลเบอร์รี่ การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่นกัน ทำเครื่องจักสานจากกก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดกระบวนการ วิธีทำ อย่างละเอียด เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานเป็นกันเอง

อื่นๆ

เมนู