โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันยังคงมีประชาชนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวตำบลโคกมะม่วงได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา 2019 โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอร์บ่อยๆ

เจ้าหน้าที่ยังได้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์มาแจกให้ประชาชนในพื้นที่และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฉีดวัคซีน ตามความสมัครใจของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโคโรนา 2019 และได้มีการสอนให้ประชนชนทำเฟสชิวจากอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ทำง่ายและสามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ประชาชนสามารถทำเก็บไว้ใช้เองได้

ถึงแม้โรคไวรัสโคโรนา 2019 จะยังไม่หายไป แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆคน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่จะทำให้เราปลอดภัย ห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรนา 2019

อื่นๆ

เมนู