ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเดือนนี้ มีวันสำคัญ ๆ อยู่หลายวัน และหนึ่งในนั้นชาวชุมชนตำบลโคกมะม่วงก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของชาวไทย ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำและที่สาธารณะของชุมชนหมู่ 8 บ้านเริงแก้ว ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชาวชุมชนตำบลโคกมะม่วง มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน  ทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าประทับใจของชาวชุมชนฯ และยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุด้วย  ในช่วงปลายเดือนก็ยังมีกิจกรรมทางศาสนาของตำบลโคกมะม่วง ร่วมกันกวนข้าวทิพย์ ทำบุญในวันออกพรรษา รับกฐินกาล รอให้เราได้เรียนรู้ประเพณีของชุมชนในลำดับต่อ ๆ ไป

 

อื่นๆ

เมนู