เนื่องจากที่ทีม ตะลุยเดิ่น โคกมะม่วง ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน U2T Hackkathon 2021ไปสู่ระดับประเทศ จึงทำให้ต้องมีการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการแข่งขัน


โดยการทำคลิปแข่งขันในครั้งนี้วางคอนเซปด้วยการเล่าเรื่องถึงสภาพพื้นที่โดยรวม จึงทำให้ต้องมีการใช้ภาพมุมสูงในการเล่าเรื่อง บวกกับที่มีการจับคู่ทีมกับหน่วยงาน GISTDA (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อมาเป็นทีมเสริม และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถขององค์กร ซึ่งทางเราจึงขอความร่วมมือทางหน่วยงานให้นำโดรน (DRONE) มาบินเพื่อบันทึกภาพของบริบทพื้นที่ในมุมสูง รายละเอียดดังนี้
– ภาพมุมกว้างบริษททั้งตำบลโคกมะม่วง
– ภาพมุมกว้างบริษทพื้นที่ปลูกผลไม้บ้านปลื้มพัฒนา
– บริเวณโคกหนองนาโมเดล
– บริเวณศาลาที่ใช้แปรรูปขนุน
– บริเวณสวนสาธารณะบ้านเริงแก้ว หมู่ที่ 8
– บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเขา
– แหล่งท่องเที่ยวสถูปวีระชน ที่บ้านโคกเขา

 
และบริเวณสวนผลไม้ขึ้นชื่อต่าง ๆ ของตำบลโคกมะม่วง ได้แก่ สวนขนุน สวนทุเรียน สวนข้าวโพด สวนมะม่วง สวนกล้วยหอม สวนลำไยเป็นต้น
เพื่อนำภาพที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดต่อเพื่อทำคลิปวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู