ระยะเวลากว่า 5 เดือนในการผลิตขนุนทอดอบกรอบขายสู่ท้องตลาด สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเพิ่มยอดขาย และทำให้ ขนุนทอดอบกรอบ กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภายในเวลาอันรวดเร็ว นั่นก็คือ สื่อประชาสัมพันธ์


เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดียในการขายสินค้ากันอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สิ่งที่จะดึงดูดให้คนมาสนใจสินค้าของเราก็คงหนีไม่พ้น ภาพโปรโหมดผลิตภัณฑ์สวย ๆ น่าซื้อ แต่อีกสิ่งที่จะดึงดูดและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีก็คือ วิดีโอ ทีมงาน U2T ตำบลโคกมะม่วงของเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนั้น จึงหมั่นผลิตสื่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การขายเช่นเดียวกัน อย่าเช่นคลิปวิดีโอตัวนี้ ที่ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำ นั่นคือวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงขึ้นตอนการผลิตขนุนทอดอบกรอบ ในทุกขั้นตอน ที่แสดงใก้ลูกค้ามั่นใจว่า ลูกค้าซื้อสินค้าเราไปจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ วัตถุดิบคัดแบบพรีเมียม ผ่านกระบวนการทำที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอน


อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกครั้งเราจะสะท้อนผ่านคลิปประชาสัมพันธ์ของเราก็คือ ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกันของแม่บ้านสมาชิกที่มาผลิตขนุนทอดอบกรอบ ประสบความสำเร็จจนนำมาสู่การพัฒนาเป็นแบรนด์ “ระเริง บักมี่ ขนุนทอดอบกรอบ”

 

อื่นๆ

เมนู