ข้าพเจ้านางสาวช้องมาศ วิเศษโกสิน ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต ประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมบ้านเริงแก้ว หมู่8 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ มีการจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพ

เป็นการเปิดตลาดครั้งแรกเพื่อให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาวางจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยผ่านการไลฟ์สด จากผู้ปฏิบัติงานที่นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาช่วยประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

โดยร้านค้าที่เข้าร่วมมีมากถึง 26 ร้านค้า ถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จอย่างมากของพวกเราที่ทางชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

และสุดท้ายนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานมาตลอด 1 ปี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู