ข้าพเจ้านางสาวอรวรรณ บุญศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบล สังกัด ms-06 คณะวิทยาการจัดการ

เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของการทำงานตลอดระยะเวลา 11 เดือน ในเดือนสุดท้ายนี้ทางทีมเราอยู่ u2t ตำบลโคกมะม่วง ได้จัดตลาดนัดตะลุยเดิ่น ครั้งที่ 1 ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมมากมายเป็นร้านค้าที่เป็นผลผลิตของเกษตรกรในชุมชน มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกชิมช็อปซื้อ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกครื้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าและชาวบ้านที่มาจับจ่าย ซึ่งมีทั้งผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และพันธุ์ไม้หลากชนิด ภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีร้านค้าทุกร้านขายดีมาก การจัดตลาดครั้งนี้ทำให้ชุมชนมีความสุขและยิ้มได้

สุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณโครงการจาก u2t ที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้และยังสามารถทำแบรนด์ขนุนทอดกรอบออกสู่ตลาดเพื่อให้คนได้รู้จักเป็นอย่างกว้างขวาง

อื่นๆ

เมนู