ข้าพเจ้านางสาวอรวรรณ บุญศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมลายตำบล MS06 คณะวิทยาการจัดการ

 

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีพื้นที่ เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด ซึ่ง บ้านปลื้มพัฒนา เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยพื้นที่ในเขตนี้เป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากร ดินภูเขาไฟและน้ำแร่ธรรมชาติ

ดินภูเขาไฟเป็นแบบไหน? 

ลักษณะของดินภูเขาไฟจะเป็น ดินแดงเข้ม โปร่ง ดินมีการระบายน้ำได้ดี มีแร่ธาตุต่างๆมากมายที่จำเป็นต่อการปลูกพืชบริเวณนั้น และมี ซากหินบะซอลต์ ซึ่งเกิดจากหินลาวาขึ้นมาแข็งตัวบนผิวโลกหลังจากภูเขาไฟระเบิดมาตั้งแต่อดีต จนหินบะซอลต์เกิดการผุตามกาลเวลากลายเป็นหินที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ดี และกลายมาเป็นดินภูเขาไฟในปัจุบัน

เนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรที่ดีในพื้นที่จึงทำให้มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีผลผลิตออกมาตลอดทั้งปี ผลไม้บางชนิดสามารถทำนอกฤดูกาลได้เนื่องจากมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปี ในพื้นที่มีพืชและผลไม้อาทิเช่น มันสําปะหลัง ขนุน มะม่วง ทุเรียน ลำไย เงาะ องุ่น ข้าวโพด กล้วย  มะขามหวาน มะละกอ เป็นต้น

 

ดินภูเขาไฟและน้ำแร่ธรรมชาติทำให้รสชาติของผลไม้ในพื้นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าที่อื่นอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู