ข้าพเจ้านางสาวอรวรรณ บุญศรี

ในเดือนนี้ได้ลงมือปฏิบัติงานการแปรรูปขนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 อย่างได้แก่

1.ขนุนทอดอบกรอบ

2.ข้าวเกรียบขนุน

3.ข้าวเกรียบเห็ด

โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หมู่ 11 ของตำบลโคกมะม่วง  ซึ่งกลุ่มแม่บ้านทำข้าวเกรียบขนุนได้เป็นคนลงมือทำเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่หาซื้อวัตถุดิบทุกอย่างนวดแป้งและกระบวนการวิธีทำทุกขั้นตอน

 

ข้าพเจ้ามีหน้าที่หาตลาดออนไลน์ซึ่งกลุ่มเราได้ order มาบ้าง อาทิตย์ละประมาณ 50 ถุง ทำให้กลุ่มเราเกิดรายได้และยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู