1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 ถ่ายทำวิธีการทำขนมลูกเต๋า เพื่อนำไปเปิดในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้านตำบลโคกมะม่วง

MS06 ถ่ายทำวิธีการทำขนมลูกเต๋า เพื่อนำไปเปิดในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้านตำบลโคกมะม่วง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในฐานะแอทมินประจำตำบลโคกมะม่วง ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอวิธีการทำขนมลูกเต๋า นำมาตัดต่อเพื่อใช้เปิดในการจัดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้านตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

โดยได้รับความอนุเคราะห์การเป็นวิทยากรจากอาจารย์ทางสาขาวิชาวิทยาศาสคร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการนำเม็ดขนุน วัตถุดิบที่เหลือจากการทำขนุนทอดกรอบมาทำเป็นไส้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ทางทีมงาน U2T ตำบลโคกมะม่วงหวังว่าขนมลูกเต๋าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู