” สวัสดีค่ะ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พ่อแม่พี่น้อง รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เป็นเกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ และขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่… “งานเปิดตลาดตะลุยเดิ่นโคกมะม่วง” ดิฉัน เบญจพร รับหน้าที่พิธีกรค่ะ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ชาวU2Tโคกมะม่วงได้จัดงานเปิดตลาดตะลุยเดิ่นโคกมะม่วง ซึ่งการดำเนินงานตลาดตะลุยเดิ่นนี้ เป็นการส่งเสริมสินค้าและพืชผลทางการเกษตรในท้องถิ่นตำบลโคกมะม่วงให้เป็นที่รู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร พร้อมทั้งเปิดช่องทางการขายและส่งออกมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีบูทสินค้าการเกษตรมากมายกว่า20บูท ไม่ว่าจะเป็น บูทขนุน มะม่วง ลำไย เงาะ บอนสีนานาพันธุ์ สมุนไพร สินค้าแปรรูป กล้วยด่าง บูทอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ และยังมีการสาธิตใช้โดรนการเกษตรภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ก็ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ปฏิบัติงานโครงการU2T ซึ่งเป็นพิธีกรรมพื้นบ้านของชาวไทยและลาว และคติความเชื่อของพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะมีหมอพราหมณ์เป็นผู้นำพิธี มีการสวดมนต์ กล่าวอวยพร และผูกข้อไม้ข้อมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการทำงานในภายภาคหน้าต่อไป

ดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพิธีกรในงานนี้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นวันปิดโครงการอีกด้วย ตลอดระยะเวลา3เดือนในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการU2Tโคกมะม่วงนี้ ดิฉันได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพมากมายจากเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและมิตรไมตรีที่ดีที่จากชาวบ้านอย่างดีเสมอมา และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดนี้ต่อไปค่ะ …

 

อื่นๆ

เมนู