1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 ร่วมกันสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้ม บนพื้นฐานของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น

MS06 ร่วมกันสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้ม บนพื้นฐานของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น

บนพื้นที่กว่า 1 พันไร่ ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้ปลูกขนุน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีทั้งน้ำแร่ และดินภูเขาไฟ ทำให้ขนุนที่นี่สร้างความโดดเด่น ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ นอกจากส่งออก ทีมตะลุยเดิ่น มองเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปขนุนลงสู่ชุมชน

 

โควิดทำผิด ปิดทางส่งออก ทำให้เกิดวิกฤติผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ทีมตะลุยเดิ่นจึงได้ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาความต้องการ ทำให้ทราบว่า ในเวลานั้น ขนุน คือหนึ่งในผลไม้ที่เกิดปัญหาราคาตกต่ำ ไม่มีช่องทางการจำหน่าย  พวกเราได้ระดมความคิดเห็นและประชาคมร่วมกับชุมชน ได้ข้อสรุปว่า ชุมชนต้องการให้แปรรูป ขุนน เป็นขนุนทอดอบกรอบ ทีมเราได้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในการดำเนินการผลิตขนุนทอดอบกรอบ ด้วยความโดดเด่นของวัตถุดิบที่เราใช้ ทำให้ขนุนทอดอบกรอบของเรามีความหวาน หอม กรอบและอร่อย แตกต่างจากที่อื่น เพราะเป็นขนุนปลูกบนดินภูเขาไฟ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ถูกรดด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ ช่องทางการจำหน่ายเราขายทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ในส่วนของออฟไลน์ เรามีการวางสินค้าขายที่ร้านค้าชุมชน ร้านค้าของฝากตลาดราชภัฏของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเรายังมีช่องทางการจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยผ่านเพจ เฟซบุ๊ก ที่มีชื่อว่าตะลุยเดิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรานั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กคิดเป็น 5% กลุ่มวัยทำงานคิดเป็น 70% และสุดท้ายกลุ่มผู้สูงอายุ 25%  ในเดือนแรกเราขายไปได้ทั้งหมด 3,208 ถุง ในปัจจุบันเดือนที่ 5 เราขายไปแล้วกว่า 18,151 ถุงแน่นอนที่สุดเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เราได้นำไปตรวจสอบคุณค่าโภชนา และขอเลขที่เครื่องหมาย อย. ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ เราเลือกใช้ถุงกระดาษเพื่อช่วยลดโลกร้อน นอกจากนั้นไม่พอเรายังได้นำเทคโนโลยี คิวอาโค้ดมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงแหล่งวัตถุดิบที่นำมาผลิต ซึ่งเราได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทีมพี่เลี้ยง นั้นก็คือ GITSDA นอกจากเทคโนโลยีคิวอาโค้ดแล้ว ยังได้มาช่วยในเรื่องของการจับพิกัด ปักหมุด GPS พื้นที่ทางการเกษตร และถ่ายภาพมุมสูงเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จากที่เราดำเนินการแปรรูปเราสามารถสร้างมูลค่าให้ขนุนได้มากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วขนุนสดเราจะขายขายกิโลละ 5 บาท เฉลี่ย 1 ลูก ราคาลูกละ 50 บาท แต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูป ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากลูกละ 50 บาท กลายเป็นลูกละ 500 บาทเลยทีเดียว

นอกจากเราจะนำบัวของขนุนไปแปรรูปเป็นขนุนทอดอบกรอบแล้ว เรายังนำเมล็ดไปทำเป็นไส้ขนมลูกเต๋า นำซังไปทำปุ๋ยอินทรี นำเปลือกไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อสร้างมูลค่าจากขนุน 1 ลูกให้ได้มากที่สุด ในส่วนของคุณค่าที่เกิดขึ้นกับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 15% ด้านคุณภาพชีวิต มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรามีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ด้านสังคมและชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม คุณค่าที่เกิดกับชุมชนโคกมะม่วงเราจะนำไปขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน

ทั้งหมดนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้  สร้างรอยยิ้ม บนพื้นพื้นฐานของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู