ทีมตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง 1 ใน 40 ทีมที่ผ่านการเข้ารอบระดับภาคไปแข่งขันต่อในระดับประเทศในการแข่งขัน  NATIONAL HACKATHON 2021 จึงต้องผลิตคลิปวิดีโอเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ

แนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอครั้งนี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เนื่องด้วย ขนุน ที่นี่เป็นขนุนที่ปลูกบนดินภูเขาไฟ รดด้วยน้ำแร่จากธรรมชาติ คุณภาพสูง เกรดส่งออกต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของวัตถุดิบที่เราเลือกใช้มาแปรรูปเป็น ขนุนทอดอบกรอบ นอกจากนั้นยังต้องให้เห็นถุงกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้าน ตั้งแต่การเลือกขนุน ผ่าขนุน ฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปทอด ไปคลุก เนย น้ำตาล นำไปอบ แล้วนำไปใส่บรรจุภัณฑ์

เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของโครงกาารที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู