นับจากวันเริ่มโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ จนมาสู่เดือนธันวาคม ตลอดระยะเวลา 11 เดือนของการทำหน้าที่ Admin ของทีม ได้ผลิตคลิปวิดีโอมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคลิปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน คลิปโปรดโหมดสินค้า ผลิตภัณฑ์ เพื่อโปรโหลดลงเพจตะลุยเดิ่น คลิปการประกวดโครงการ U2T Hackathon ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

กิจกรรม เปิด “ตลาด…ตะลุยเดิ่น” ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการที่ผมในฐานะ Admin จะต้องทำหน้าที่บันทึกภาพวิดีโอการทำกิจกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่วันเริ่มเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด จัดและตกแต่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนตามแผนที่วางกันไว้ จนมาถึงวันงาน ในการบันทึกวิดีโอครั้งนี้ดูจะแตกต่างไปจากทุกทีเนื่องจากเป็นงานที่ต้องรันไปเรื่อย ๆ ตามกำหนดการ ไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ ที่เราจะสามารถเซตถ่ายกันได้ เราเริ่มงานด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับทีมงาน ที่จะต้องถ่ายทอดออกมาให้คนดูสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของคนในชุมชนกับทีมงานกับการทำงานอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานาน จากนั้นต่อด้วยพิธีเปิดที่เราได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธี ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการเก็บภาพบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ กับการนำผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ในพื้นที่ ต้นไม้ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรมาวางจำหน่ายในราคาหน้าสวน ที่จะแสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ในชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างของโครงการ

อย่างไรก็ตามถึงงานในครั้งนี้จะเป็นการผลิตสื่อครั้งสุดท้ายในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ความผูกพันธ์และความประทับใจที่มีต่อแม่ ๆ และมิตรภาพดี ๆ ของคนที่ได้ร่วมงานด้วยยังจะคงอยู่ตลอดไป…

 

อื่นๆ

เมนู