ระยะเวลากว่า 10 เดือนที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นของปัญหาวกฤติขนุนล้นตลาด ราคาตกต่ำ ไม่มีช่องทางการจำหน่าย สู่การนำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปขนุนทอด เข้าสู่ชุมชนตำบลโคกมะม่วง อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์

จากการเริ่มต้นแปรรูปขนุนทอดในครั้งแรก ถูกพัฒนาจากการทอดอย่างเดียว ตามองค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ถูกต่อยอดหลังจากทอดเสร็จด้วยการนำมาผ่านกระบวนการอบ เพื่อรีดน้ำมัน เพิ่มความกรอบ และยืดอายุการเก็บรักษาจาก 7 วัน เป็นประมาณ 1 เดือน ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า “U2T ชวนชิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปขนุน” ที่สามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าตั้งแต่เดือนแรก ทำให้กลุ่มสามารถยืดหยัดมาได้กว่า 5 เดือน นำมาสู่การพัฒนาชื่อแบรนด์ใหม่ เพื่อส่งมอบให้เป็นของกลุ่มแม่บ้านตำบลโคกมะม่วง ในชื่อแบรนด์ “ระเริง บักมี่ ขนุนทอดอบกรอบ” คำว่า “ระเริง” มาจากชื่อของแลนด์มาร์คสำคัญของชุมชนคือ สระนำเริงแก้ว ที่นำมาเล่นนำสื่อให้รู้สึก รื่นเริง บันเทิงใจเมื่อได้ยินได้ฟัง “บักมี่” เป็นคำภาษาลาวที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่นของคนในพื้นที่แปลว่า “ขนุน”

วันนี้พวกเราทีมงาน U2T ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมแล้วที่จะส่งมอบแบรนด์ “ระเริง บักมี่ ขนุนทอดอบกรอบ” ให้กับชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู