ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสำรวจพื้นที่ หมู่บ้าน  บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายปานะพันธ์ เกียรตินอก เป็นเจ้าหน้าที่ดำ เนินงาน  ได้จัดกิจกรรมช่วงเดือนกรกฏคม เป็นกิจกรรมHealth Care กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทางทีมการของเราได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้และให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมนี้ทางเราได้มีการเชิญวิทยากรผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการออกกำลังกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

จากกิจกรรมที่จัดผู้สูงอายุได้รับความรู้ไปใช้ได้จริงและหลังจากออกกำลังกายก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้จัดหลังจากกิจกรรมเสร็จทางวิทยาการได้มีการสอนทำเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด19

อื่นๆ

เมนู