โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ที่น่าสนใจ นั่นคือภูมิปัญญาการถนอมอาหาร โดยการดอง เป็นวิธีการถนอมอาหารโดยใช้น้ำ เกลือ เป็นส่วนประกอบ ประโยชน์ของการดอง ทำให้เก็บอาหารได้นานขึ้น และทำให้อาหารมีสี กลิ่น และรสชาติที่ต่างกันออกไป

คุณป้าสมคิด นันลา ประชาชนชาวบ้านปลื้มอุดม บ้านเลขที่ 93 หมู่ 22 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สืบสาน ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร โดยการนำหน่อไม้สดมาดอง นอกจากจะนำมาประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนำมาขายสร้างรายได้ให้แก่คุณป้าสมคิด จนเป็นที่รู้จักกัน ในชื่อผลิตภัณฑ์ “ป้าอ้วนชวนกิน” มีทั้งหน่อไม้ดองและหน่อไม้ต้ม รสชาติอร่อย สด สะอาด

หน่อไม้ดองถือว่าเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่คนนิยมรับประทานและนิยมนำมาประกอบาหาร เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น ต้ม ผัด แกง นึ่ง ซุป เป็นต้น ถึงแม้หน่อไม้ดองจะไม่มีคุณค่าทางอาการมากนักแต่คนก็นิยมรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม ล้วนแต่มีรสชาติที่อร่อย สามารถนำไปประกอบอาการได้หลากหลายเมนู

หน่อไม้ดองมีส่วนผสมและวิธีการทำดังนี้

ส่วนผสม

1.หน่อไม้

2.เกลือ

3.น้ำ

4.ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

วิธีการทำหน่อไม้ดอง

1.นำหน่อไม้มาปอกเปลือกและล้างให้สะอาด

2.หลังจากนั้นสับหน่อไม้ให้เป็นเส้นๆ

3.นำหน่อไม้ที่ล้างสะอาดแล้วมาผสมคลุกเคล้ากับเกลือ

4.เมื่อเตรียมหน่อไม้เรียบร้อยแล้ว นำหน่อไม้ไปแช่น้ำสะอาดในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิด หมักเอาไว้ 2 อาทิตย์ก็จะได้หน่อไม้ดองพร้อมรับประทาน

ทั้งนี้ ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลายอย่างในชุมชนที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ถ้าเราให้ความสำคัญช่วยกันรักษาสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้ก็ยังจะคงอยู่กับเรา และคนรุ่นหลังต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู