กรอบแนวทางการปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยพื้นที่ในความรับผิดชอบของตำบลโคกมะม่วงมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 4600 ครัวเรือน

จากการลงสำรวจข้อมูล และบริบทชุมชนอาชีพส่วนใหญ่คือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพทางผู้ลงสำรวจเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาทางอาหารของชาวบ้านโคกเขาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น คือการทำ ข้าวโป่ง วัตถุดิบหลักที่นำมาทำคือข้าวเหนียว ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีในชุมชน และที่สำคัญยังคงอนุรักษณ์วิธีการทำแบบโบร่ำโบราณเอาไว้ในทุกขั้นตอน ตั้งใจทำอย่างพิถีพิถันด้วยความชำนาญเฉพาะของชาวบ้าน พร้อมกับสูตรเฉพาะถิ่น ที่ขอบอกเลยว่าได้ลองแล้วจะติดใจในรสชาติ ชาวบ้านเล่าว่าจะทำก็ต่อเมื่อมีงานบุญ หรือทำเพื่อกินในครัวเรือเท่านั้น ซึ่งทางผู้ลงเก็บข้อมูลเล็งเห็นว่า ข้าวโป่ง สามารถพัฒนาหรือยกระดับให้เป็นสินค้าที่ทรงคุณค่าและหาทานได้ยากแล้วในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีวัตถุดิบอีกหลายอย่างในพื้นที่ที่ชาวชุมชนอาจจะยังมองข้ามถึงคุณค่าและการนำมาต่อยอดหรือยกระดับ ซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้จ้างงานที่จะต้องพยายามเข้าไปหยิบยกสิ่งที่มีออกมาพัฒนาให้ชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู