ข้าพเจ้านาย ปานะพันธ์ เกียรตินอก เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

จากการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูลร้านอาหารในท้องถิ่น ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากประสบปัญหาต่างๆจากสถานการณ์โควิด  เช่น

1.พ่อค้าแม่ค้า ไม่กล้าไปเดินตลาด

เนื่องจากต้องใกล้ชิดกับผู้อื่นและมีโอกาสติดโรคโควิด

2.ลูกค้าไม่สามารถมาทานที่ร้านของตนเองได้

ซึ่งทำให้รายได้ขาดหายไป จึงประสบปัญหา เรื่องการเงิน

 

 

 

 

และมีองค์กรภาครัฐได้ให้การช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนโควิดโดยให้ อสม.มาสอบถามและมีการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อแก้ไขปัญหาในภายภาคหน้า

อื่นๆ

เมนู