ข้าพเจ้า นางสาวนริมล ปามุทา ทีมงาน MS06 ประจำพื้นที่ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ลงปฎิบัติงานในวันที่ 13/3/64 ณ หมู่บ้านปลื้มพัฒนาทั้ง 7 หมู่บ้านวัดปลื้มพัฒนา สาขาหนองป่าพงษ์ที่ 29 เป็นวัดที่สร้างมาคู่ชุมชนบ้านปลื้มพัฒนา ไม่น้อยกว่า 50 ปี มีเนื้อที่ 317 ไร่ โดยเป็นวัดป่าเพียงวัดเดียวในชุมชนบ้านปลื้มพัฒนาทั้ง 7 หมู่บ้าน ซึ่งในวัดปลื้มพัฒนาแห่งนี้ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยมีป่าไม้ และแหล่งน้ำ เป็นสระน้ำ จำนวน 4 สระ เป็นแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน

วัดปลื้มพัฒนา สาขาหนองป่าพงษ์ที่ 29 มีพระครูภาวนาสารคุณ (หลวงตาดำรงค์ สุจิตโต) เป็นท่านเจ้าอาวาส ซึ่งชาวบ้านชุมชนจะเรียกชื่อท่านติดปากว่า หลวงตาดำรงค์  ท่านเป็นพระภิษุสงฆ์ที่ชาวบ้านในชุมชนให้ความเคารพนับถือเเละศรัทธาท่านมาก  ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นที่พึ่งทางธรรมให้แก่คนในชุมชน ทำให้วัดปลื้มพัฒนาแห่งนี้ เป็นวัดที่อุดมไปด้วย ป่าไม้ และแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชน ทั้งยังเป็นที่ปฎิบัติธรรมให้ผู้ที่อยากสงบจิต สงบใจในทางธรรม

ในวัด มีตู้หยอดเหรียญสำหรับซื้ออาหารปลา เพื่อให้อาหารปลาในสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญหรือมาพักผ่อนหย่อนใจ ไปมาทำบุญให้อาหารปลา เต่า และตะพาบน้ำที่อาศัยอยู่ในสระน้ำ  พร้อมชื่นชมธรรมชาติในวัดป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู