สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย คัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

 

สถานการณ์ในปัจจุบันแน่นอนอยู่แล้วว่า ประเทศไทยของเรานั้นกำลังพบกับการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งทำให้ชาวเกษตรกรที่มีอาชีพทำไรทำสวนจำหน่ายผลผลิตไม่ได้ทำให้เกิดการล้นตลาด

ทั้งนี้จึงมีความคิดให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แุมชนและครอบครัว ทั้งยังเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานอีกด้วย

                         

     ทางชาวบ้านจึงได้นำขนุนมาแปรรูปให้เป็นชนุนทอด ข้าวเกรียบขนุนและนำส่งขายตามท้องตลาดซึ่งทางผู้บริโภคก็ให้ตอบรับเป็นอย่างดี ลิตผลิตที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนี้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้และยังเป็นการทำชื่อเสี้ยงให้แกชุมชุนอีกด้วย

   

 

 

อื่นๆ

เมนู