ดิฉันนางสาว นิจวิภา การรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล บัณฑิตจบใหม่ สำหรับเดือนกันยายนทางพวกเราทีมงานได้ถูกติดต่อจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ต.โคกมะม่วง รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการสอนประชาชน ต.โคกมะม่วง ทำขนมลูกเต๋า ให้สอดคล้องกับทางโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ต.โคกมะม่วง ได้จัดขึ้น
ทีมงานจึงมีการวางแผนไปติดต่อ วิทยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาสอนหลักสูตร การทำขนมลูกเต๋า โดยสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเราจึงจัดทำคลิปการสอนและมีความรู้สอดแทรกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไปยังประชาชน ต.โคกมะม่วงที่จะเข้าร่วมอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ทางวิทยากรจึงไม่สะดวกที่จะลงพื้นที่

และในวันที่ 12 กันยายน 2564 ก็ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตรการทำขนมลูกเต๋า ต.โคกมะม่วง เป็นเกียรติอย่างมากที่ทางทีมงานได้มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรมากระจายมอบความรู้ให้กับประชาชนทุกท่านที่เข้าอบรม ประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจเป็นอย่างดี บรรยากาศสนุกสนานและอบอุ่นเป็นอย่างมาก ทางทีมงานรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้มอบความรู้และความรู้ยังสามารถทำให้ประขาชนต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย และประชาชนให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ

อื่นๆ

เมนู