ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ การเพียร  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำ ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภท กพร ประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานในด้าน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกระทำละเมิดในสิทธิหรือหน้าที่ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อน และปฏิบัติงานในส่วนการทำหนังสือเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่พิพาทกันมา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาทำการไกล่เกลี่ยโดยมีคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมเป็นประธานในการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ยุติข้อพิพาทกันและตกลงเจราจาทำสัญญาประนีประนอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลให้ร้ายให้เบาลง

รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัญจรแก้ไขปัญหา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการร่วมการหาทางแก้ไขปัญหาในชุมชน เพื่อวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ไวรัสให้เกิดในชุมชน รวมถึงปัญหาหรือการร้องเรียนในส่วนต่างๆที่เกิดในชุมชน

อื่นๆ

เมนู