โดย นายขติพงษ์ นาเมือง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

นาย ขจรศักดิ์ บัวนาค หรือ คุณหรั่ง เจ้าของสวนหลังวัด จากชาวบ้านธรรมดาที่ชอบกินกล้วยเพราะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง สาเหตุคือเจ้าของสวนเป็นคนทางาน และกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยได้นำกล้วยมากินตอนเช้าก่อนออกไปทางานทุกวันและได้ไปลองกินกล้วยหอมทอง พันธุ์ปทุมแล้วรู้สึกว่า รสชาด หวาน อร่อย และลูกสวยเจ้าของสวนจึงอยากที่จะนำมาเพราะปลูกและเริ่มปลูกเลื่อยๆที่ สวนของตัวเองจนมีบริษัทใหญ่

บริษัทหนึ่งได้มาติดต่อขอซื้อกล้วยหอมทองพันธ์ุปทุมไปจำหน่ายจนได้เป็นกล้วยหอม พันธุ์ปทุมเกรดAและได้สร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนอย่หูลายปีจน3-4ปีที่แล้วต่อมาได้มีกลุ่มที่ปลูกกล้วยหอมทองพันธุ์ปทุมในแถบไกล้เคียงที่ได้ผลิตกล้วยหอมทองพันธุ์ปทุมที่ได้ปริมาณมากกว่าและวิกฤษ โควิด 19 เลยทำให้บริษัทแห่งนั้นได้ขอรับผลผลิตน้อยลงและด้วยสถานการณ์ โควิด19

ทำให้เจ้าของสวนไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้และทำให้ผลผลิตเริ่มเน่าเสีย แต่เจ้าของสวนก็ได้ใช้สื่อโซเชี่ยวในการจำหน่ายผลผลิตและได้นำไปจำหน่ายตามร้านค้า ตลาด และห้างสรรพสินค้า จนทำให้มีคนจำนวนมากต้องการกล้วยหอมทองพันธุ์ปทุมจากสวนของคุณหรั่งมากขึ้น เช่น งานวิ่งมาราธอล งานจัดเลี้ยง และ พ่อค้าแม่ค้าตลาด เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู