โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

เริ่มจากเจ้าของสวนทำอาชีพรับราชการครูมาก่อน พอเกษียณอายุราชการกลับมาทำสวนทำไร่กับครอบครัว ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง ทางเจ้าของจึงเล็งเห็นว่ามีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเสื่อมโทรมอยู่จึงได้มีการพัฒนามาทำสวนทุเรียน

แต่ก่อนจะปลูกทุเรียนแรกเริ่มทางเจ้าของสวนได้ปลูกมันสำปะหลังมาก่อนแต่เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีทำให้ราคาตกต่ำจึงทำให้เกิดการขาดทุนเลยหันมาลองปลูกพืชผลอย่างอื่นลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้มาจบที่การปลูกทุเรียน

โดยทางสวนทุเรียนได้มีการดูแลจากเจ้าของสวนโดยตรง ตั้งแต่การปลูก ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย รดน้ำและอื่นๆจุดเด่นของทางสวนทุเรียน ครูตี๋ คือการปลูกทุเรียนแบบไม่ใช้สารเคมีไม่มีการใช้ ทางสวนจะใช้การบำรุงแบบชีวภาพแทน ทำให้ทุเรียนของทางสวนมีเนื้อที่แน่น เปลือกบาง เนื้อสวย หวาน อร่อย

 

อื่นๆ

เมนู