ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

 

ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง มีสวนขนุนอยู่หลายสวน แต่สวนที่โดดเด่นที่สุดคือ สวนขนุนไร่เพียงทรัพย์

สวนขนุนไร่เพียงทรัพย์เป็นสวนที่ปลูกขนุน พันธ์ทองประเสริฐ บนพื้นที่จำนวน 11 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่22 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ โดยปริมานผลผลิดที่ได้รับคือ 4 ตันต่อไร่ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวคือเดือนพฤษจิกายน แต่ได้ทราบมาว่าจริงๆแล้วขนุนจะออกผลผลิตให้เก็บได้เรื่อย ๆ เพียงแต่ต้องมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดๆ

           

จากการเก็บข้อมูลทำให้ทราบว่า สวนขนุนไร่เพียรทรัพย์เดิมที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกมานานหลายสิบปี จนลูกชายของเจ้าของสวนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกขนุนทองประเสริฐ ทีมีระยะการปลูกไม่นานก็ได้ผลผลิต จึงได้ลองปลูกขนุน ปรากฎว่าขนุนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวและขนุนสายพันธุ์ทองประเสริฐนี้เป็นที่นิยม ทั้งในประเทศไทยและในการส่งออกต่างประเทศนั่นก็คือประเทศจีน โดยในปัจจุบันขนุนแปรงนี้มีอายุ 8 ปีแล้ว นอกจากนี้สวนขนุนไร่เพียงทรัพย์ยังได้รับมาตรฐาน GMP อีกด้วย

          

ในส่วนของขนุนที่เป็นลูกเล็กๆ ประมาน 2-3 กก. จะมีแม่ค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 3 บาท ไปทำอัดกระป๋อง

 

 

อื่นๆ

เมนู