• ข้าพเจ้านางสาวนริมล ปามุทา ผู้ปฎิบัติงานในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

เนื่องใน วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 พวกเราชาว U2T จึงร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในบ้านปลื้มพัฒนาทั้ง 7 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวง รัชกาลที่9

โดยจิตอาสา การได้มีการทำความสะอาดศาลาประชาคม ปลูกต้นไม้ ซ่อมเเซมถนนที่ชำรุด และตัดหญ้าเเละต้นไม้บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

พวกเรา ชาวU2T ได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านปลื้มพัฒนาทั้ง 7 หมู่บ้าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชนของเราให้สะอาดและปลอดภัย เป็นเเบบอย่างที่ดีต่อลูกหลานและสังคมต่อไปคะ พวกเราชาวU2T ขอบขอบพระคุณพ่อแม่ พี่น้องมากๆ นะคะ

อื่นๆ

เมนู