1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS06 U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพืชเศษฐกิจ และพร้อมทั้งเก็บข้อมูลกับชาวเกษตกรในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง โดยได้รับผิดชอบในส่วนของขนุน จากการที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปเก็บข้อมูลสวนขนุนในครั้งนี้ มีสวนขนุนที่เป็นจุดเด่นหลักๆคือ สวนคูรบุญมี สวนเพียรทรัพย์ สวนคนทำสวน สวนธนกฤตทองเทพ สวนธนพงษ์ฟาร์ม มีพันธ์ขนุนที่ปลูกหลักๆในตำบลโคกมะม่วงคือ พันธ์ทองประเสริฐ พันธ์ทวาย และแหล่งจำหน่ายหลัก ส่งออกประเทศจีน บริษัทมารับซื้อที่สวน

          เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพเจ้าทั้งทางคณะทีมงานได้รับมอบหมายให้ร่วมมือจัดการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู