1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ

การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ

ข้าพเจ้า นางสาวนิจวิภา การรัมย์ ผู้ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง(บัณฑิตจบใหม่) อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำหรับเดือนกรกฏาคม ทางพวกเราเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรม จิตอาสา 13 ตุลาคม 2564 บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ

การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้วยการได้มีการทำความสะอาดศาลากลางหมู่ 8 ปลูกต้มไม้เพิ่มเติมสร้างความร่มรื่นให้พื้นที่ชุมชนนั้นๆ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางหมู่8 บ้านเริงแก้ว บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์


จากการจัดกิจกรรมจิตอาสานั้น ได้เห็นถึงความอบอุ่น ความสมัครใจ ความสามัคคี จากประชาชนที่มาช่วยเหลือกันโดยไม่คาดหวังอะไรกลับไป รู้สึกอบอุ่นหัวใจและเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้ชุมชนเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู