ข้าพเจ้า นายปวีณ  อื้อเพชรพงษ์ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เราได้มาเริ่มทำงานวันเเรก ได้ประชุมเเนะนำตัว พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่างๆ เเละได้เเบ่งกลุ่มการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทางกลุ่มเราได้รับหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายใน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์   เราได้เเบ่งออกเป็นการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม คือ การท่องเที่ยวเชิงธรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางกลุ่มท่องเที่ยวได้นัดกันลงพื้นที่ เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เก็บข้อมูล เก็บรูปภาพ พิกัดทางแผนที่


วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานโครงการ BRU U2T ตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลโคมะม่วง อำเภอปะคำ พร้อมใจจัดกิจรรมจิตอาสา “ทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานโครงการ BRU U2T ตะลุยเดิ่น…โคกมะม่วง ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลโคมะม่วง อำเภอปะคำ ได้จัดกิจกกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นพวกเราตะลุยเดิ่น…. จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มาขยับโยกย้ายร่างกายไปกับพ่อ แม่ ๆ ผู้สูงอายุกัน ขอขอบคุณวิทยากร ผศ.สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว   อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู