กระผมนาย ขจรศักดิ์ พูนเจดีย์ ประเภทนักศึกษา ต.โคกมะม่วง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของท่าน กระผมและทีมงานได้เข้าไปสอบถามเจ้าของสวนทุเรียนและสวนขนุน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โดยได้พูดคุยกับ นาย บุญมี ซึ่งเป็นเจ้าของสวน กระผมได้ซักถามและได้รับข้อมูลอย่างละเอียด ในการนี้กระผมจะนำข้อมูลดังกล่าว ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและทำการเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู