จากการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การเกษตร ของชาวบ้านบ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 13 และ 14 พบว่าส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตรหลากหลายทั้งสวนผลไม้ ปาล์ม มะพร้าว แตงโม ยูคา ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรและรับจ้างเป็นรายได้หลัก

     

       นอกจากนี้ชาวบ้านบางกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกในโครงการของกรมอุตสาหการป่าไม้ เพื่อได้รับสิทธิ์ในการกรีดยางในพื้นที่อนุรักษ์ของกรมอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย

       ทั้งนี้นอกจากสำรวจพื้นที่การเกษตรแล้ว ยังพบว่าหมู่บ้านดงใหญ่พัฒนามีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนในหลายครอบครัว เช่น วัว ควาย หมูบ้าน หมูป่า ไก่ เป็ด เป็นต้น เพื่อการบริโภคในครอบครัวและการค้าเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้ในระดับชุมชนเป็นอย่างดี

          

       สำหรับการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่14 นายซ่วง สอนนอก ผู้ให้ความรู้และข้อมูลของลูกบ้านได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานราบรื่น และเล็งเห็นปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาในภายภาคหน้าต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู