1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 – ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06 – ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ทำการพัฒนาของแต่ละสวนเพื่อให้มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และน่าสนใจมากขึ้น ทำให้สวนเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งด้านการจำหน่ายและท่องเที่ยว
  2. เก็บข้อมูลสวนเพื่อทำ QR- ปักหมุดแผนที่ ถ่ายรูปเจ้าของสวนและสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะเตรียมลงทะเบีย
  3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
  • ส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
  • ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นเป็นตัวช่วยเพิ่มภูมิ
  • หากิจกรรมออกกำลังกายแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน (การยึดเหยียดกล้ามเนื้อ)
  • ทำสมุนไพรไล่แมลงจากสเปย์

วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2564 “GISTDA” ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกของมูลเกษตรกร พื้นที่การเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรลงในระบบสารสนเทศ และสอนบันทึกข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตรลงในแอพพลิเคชั่น G-RICE gistda ได้ร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมเล่าสตอรี่ ยังได้มาช่วยในเรื่องของการจับพิกัด ปักหมุด GPS พื้นที่ทางการเกษตร และถ่ายภาพมุมสูงเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ทางทีมเราได้มีการออกแบบแพ็คเกจใหม่ เราเลือกใช้ถุงกระดาษเพื่อช่วยลดโลกร้อน นอกจากนั้นไม่พอเรายังได้นำเทคโนโลยี คิวอาโค้ดมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงแหล่งวัตถุดิบที่นำมาผลิตอีกด้วย

วิดีโอ : MS06 รายงานการปฏิบัติงานประจำพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู