ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ การเพียร  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำ ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภท กพร ประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์ดำรงธรรม ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานในด้าน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกระทำละเมิดในสิทธิหรือหน้าที่ ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อน และปฏิบัติงานในส่วนการทำหนังสือเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่พิพาทกันมา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาทำการไกล่เกลี่ยโดยมีคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมเป็นประธานในการไกล่เกลี่ย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ยุติข้อพิพาทกันและตกลงเจราจาทำสัญญาประนีประนอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาผลให้ร้ายให้เบาลง

 

ซึ่งภาพดังกล่าวข้างต้นเป็นการประชุมการหาทางออก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะคำในเรื่องพื้นที่นาของผู้ร้องถูกน้ำท่วมเนื่องมาจากการสร้างโรงงานขวางทางระบายน้ำไหล จากการที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ว่าเกิดขึ้นจริงตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างมากน้อยเพียงใด

 

 

อื่นๆ

เมนู